Nyomtatás
2020. március 19., csütörtök 13:22

Tájékoztató az egyesület tagjai, küldöttei részére a kialakult koronavírus járvánnyal kapcsolatosan!

warning2020. március 11-én Magyarország Kormánya a 40/2020. (III. 11.) rendeletében vészhelyzetet hirdetett Magyarországra. Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) főigazgatója világjárvánnyá nyilvánította a COVID-19 koronavírus-fertőzést. A Kormány az élet- és vagyonbiztosnságot veszélyeztető tömeges megbetegedést okozó humánjárvány következményeinek elhárítása, a magyar állampolgárok egészségének és életének megóvása érdekében Magyarország egész területére vészhelyzetet hirdetett ki!

Mint az Önök előtt is ismert az új koronavírus miatt kihirdetett vészhelyzetre való tekintettel számos kulturális, sport és egyéb rendezvény elmarad, illetve a kormány döntése értelmében betiltásra került.

Egyesületünk sikeresen befejezte Résztaggyűléseit a 7 régióban és a küldötteket is megválasztottuk elmúlt hetekben.

A Magyartarka Tenyésztők Egyesülete Küldöttközgyűlése a jelen ismereteink szerint a tervezett május 19-i időpont helyett később kerül összehívásra.

A termelés ellenőrzés a kettős- és húshasznosítású állományokban a megszokottak szerint folytatódik, ugyanígy folytatjuk a küllemi bírálatokat és a bikanevelő tehenek szemléjét és célpárosítását is.

A kollégák eddigi szokásoknak megfelelően előre egyeztetnek a tenyészetekkel.

 

Jogi és gazdasági következmények

- A Kormány vészhelyzetet hirdetett, amely rendkívüli jogrend bevezetését vonta maga után.

- Ennek okán Egyesületünket – korábban előírt feladatainak és kötelezettségeinek indokolt elmaradása miatt joghátrány nem érheti, ez egy elháríthatatlan akadály, vis major helyzet.

- A Küldöttközgyűlés által elfogadott beszámolót az Országos Bírói Hivatalhoz kell ügyfélkapun keresztül feltölteni, ez minősül közzétételnek. Ennek elmaradása szintén pótolható a későbbiekben.

- A jelenlegi ciklusát töltő elnök, elnökségi tagok, valamint felügyelő bizottság tagjai a következő tisztújító Küldöttközgyűlésig megtartják mandátumukat.

- Egyesületünk zavartalan működéséhez a munkavégzés feltételeit továbbra is biztosítani tudjuk.

 

Bonyhád, 2020. március 18.

 

Rácz Károl, elnök

Dr. Füller Imre, ügyvezető igazgató